Komorní Orchestr

Kmenový repertoár komorního orchestru Harmonia Praga

Barokní hudba

J. S. Bach: Koncert a moll pro housle
Koncert E dur pro housle
Koncert d mol pro 2 housle
Koncert D dur pro 3 housle
Air ze Suity D dur
Ouverture

A. Corelli: Sonata da Chiesa op. 1, č. 4, a moll
Concerto grosso op. 6, č. 8 Christmas

J. Pachelbel: Kánon a Gigue
G. Ph. Telemann: Koncert e moll pro hoboj a smyčcový orchestr
Ouverture fis moll
Suita pro flétnu a smyčcový orchestr
Hudba k tabuli – Tafelmusik (výběr)

P. Vejvanovský : Sonata Spiritus Sancti, Sonata Laetitiae

T. A. Vitali : Chiaccone pro housle s doprovodem smyčcového orchestru

A. Vivaldi: Čtvero ročních dob (The Four Seasons)
Concerto grosso pro 2 housle op. 3, č. 8, a moll
Concerto grosso pro 4 housle op. 3, h moll

J. Zach: Symfonie A dur, č. 2

Klasická hudba

J. Boulogne, Ch. de Saint-George: Koncert pro housle A dur
Koncert pro housle G dur

L.Mozart: Dětská symfonie C dur
W. A. Mozart: Adagio a fuga c moll KV 546
Divertimento D dur KV 136
Divertimento F dur KV 138
Malá noční hudba KV 525

J. Mysliveček: Divertimento F dur

K. Stamic: Orchestrální kvartet F dur, op. 4

Romantická hudba

A. Borodin: Variace na ruskou národní píseň

A. Dvořák: Serenáda E dur op. 22
Dva valčíky A dur a D dur, op. 54
Tercet C dur op. 74

E. Elgar: Serenáda op. 20

E. Grieg: Dvě elegické melodie op. 34
Suita Z časů Holbergových op. 40

J. Kubelík: Stará píseň v úpravě pro smyčcový orchestr

F. Mendelssohn-Bartholdy: Oktet Es dur op. 20
Symfonie e moll pro smyčcový orchestr

N. Paganini: Koncert D dur op. 6
(1. věta) pro housle s doprovodem smyčcového orchestru

P. de Sarasate: Cikánské melodie op. 20
pro housle s doprovodem smyčcového orchestru.

Hudba 20. století

L.Bernstein/J. Teml: Suita z West Side Story

P. A.Grainger: Irská melodie

A. Honegger: Concerto da camera pro flétnu, anglický roh a smyčce

L.Janáček: Serenáda

V.Kalabis: výběr z komorní tvorby

G. Mahler: Adagietto ze Symfonie č. 5 pro harfu a smyčcový orchestr

B. Martinů: Serenáda č. 2

J. Sibelius: Andante festivo

J. Suk: Serenáda Es dur op. 6

Při rozšířeném obsazení (2 hoboje, 2 horny) možná další díla pro tento repertoár.

Příklady některých programů komorního orchestru Harmonia Praga

1) J. Pachelbel: Kánon a Gigue

A. Corelli: Concerto grosso op. 6, Christmas

J. S. Bach: Koncert pro housle a moll

W. A. Mozart: Divertimento D dur

J. Suk: Serenáda Ex dur

 

2) P. Vejvanovský: Sonata Spiritus Sancti

J. Mysliveček: Divertimento F dur

N. Paganini : Koncert D dur, 1. věta pro housle s doprovodem smyčcového orchestru

A. Dvořák: 2 valčíky op. 54

B. Martinů: Serenáda č. 2

L. Bernstein/J. Teml:Suita z West Side Story

 

3) A. Corelli: Sonata da chiesa a moll

W. A. Mozart: Divertimento F dur

Ch. Boulogne de Saint-George: Houslový koncert A dur

L. Janáček: Serenáda

A. Dvořák: Serenáda E dur op. 22

 

4) K. Stamic: Orchestrální kvartet F dur op. 4

G. Ph. Telemann: Koncert pro hoboj e moll

E. Elgar: Serenáda op. 20

E. Grieg: Suita Z časů Holbergových op. 40

etc.