Komorní Orchestr

Komorní orchestr CV

Harmonia Praga vznikl v rámci symfonického orchestru Symphony Prague.


dirigent Štefan Britvík při dirigování orchestru Harmonia Praga Logo

Obsazení komorního orchesru Harmonia Praga vychází z konkrétních programových a interpretačních požadavků. Orchestr vystupuje od malého barokního obsazení až po obsazení raně klasického orchestru. Jeho standartní repertoár je tvořen ze skladeb od baroka po klasicismus, orchestr však interpretuje i díla ostatních hudebních období.

Uměleckým vedoucím komorního orchestru Harmonia Praga je Miroslav Vilímec (koncertní mistr České filharmonie). S komorním orchestrem Harmonia Praga vystupuje M.Vilímec také často jako sólista.

Komorní orchestr zahájil svoji činnost po řadě úspěšných vystoupeních symfonického orchestru Symphony Prague v zahraničí, s úmyslem oslovit publikum v komorním prostředí. Orchestr vystupuje pravidelně v zahraničí a v roce 2013 zahájil také cyklus koncertů ve Velkém Sále Novoměstské radnice, kde již uvedl vedle standardního repertoáru řadu novinek. Ve světové premiéře zde např. zazněla Štefanem Britvíkem nově objevená Vaňhalova Symfonie E dur, v české premiéře pak houslový koncert významného francouzského skladatele 18. století Chevaliera de Saint George. Kromě těchto objevů z období klasicismu se komorní orchestr věnuje i tvorbě našich předních současných skladatelů (Jiří Teml, Ondřej Kukal a další).

Komorní orchestr spolupracuje pravidelně s dirigentem Štefanem Britvíkem, který je zároveň šéfdirigentem symfonického orchestru Symphony Prague