Komorní Orchestr

STYLOVÝ VEČER NA NOVOMĚSTSKÉ RADNICI 19.10. - Mistři české klasiky a "mozartovské" překvapení

není přiložen žádný obrázek
12.10.2023 | Archiv novinek
autor: Monika Teichmannová

Stylový večer orchestru Harmonia Praga ve čtvrtek , 19.10. v 19:30 na Novoměstské radnici v Praze má název Jan Václav Stamic, Karel Stamic a ještě něco navíc.

Tématem tohoto večera je slavný rod hudebníků Stamiců, hlavních protagonistů tzv. "mannheimské školy", která ovlivnila i další vývoj klasické hudby. V Mannheimu působili nejen Stamicové, z dalších Čechů zde tvořil i František Xaver Richter, který bude na koncertě taktéž vzpomenutý ukázkou z jeho smyčcového kvarteta. Z tvůrčí dílny Stamiců zazní komorní Trio pro dvoje housle a violoncello Karla Stamice, jakož i 1. věta z téměř neznámé Koncertatntní symfonie C dur a náročnými  party dvou sólových houslí v provedení Miroslava a Libora Vilímcových. Jan Václav Stamic bude zastoupen Symfonií G dur a Koncertem pro klarinet, z něhož zazní 2. a 3. věta v provedení mladého talentovaného klarinetisty Adama Bydžovského. Stamicové byli ve své době známýmI hudebními osobnostmi, velmi si jejich tvorby vážil  i Wolfgang Amadeus Mozart. A hudební  vzpomínka na tohoto génia, umožněná kompozičním příspěvkem současného skladatele Jiřího Temla bude překvapením, které je v podrobnějším programu večera avizované. Koncert bude jistě příjemnou a důstojnou oslavou klasické české hudby, která v tomto předstihu na Novoměstské radnici již vchází do oslavného příštího roku, který je Rokem české hudby.

Adam Bydžovský - klarinet
Miroslav Vilímec - umělecký vedoucí
Štefan Britvík - dirigent
orchestr HARMONIA PRAGA