Komorní Orchestr

KONCERT PRO ČESKOU KNĚŽNU - Koncert v kostele sv. Ludmily na Vinohradech, 15.9.2020

není přiložen žádný obrázek
7.9.2020 | Archiv novinek
autor: Monika Teichmannová

KONCERT PRO ČESKOU KNĚŽNU

V předvečer svátku sv. Ludmily se koná v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru koncert věnovaný její památce. Hudební událost, s názvem "Koncert pro českou kněžnu",  jejímiž pořadateli jsou měststká část Praha 2 a Římskokatolická farnost u sv. Ludmily , se uskuteční v úterý 15.9. v 19 hodin.

Na tomto koncertě vystoupí komorní orchestr HARMONIA PRAGA a  PRAŽSKÝ KOMORNÍ SBOR se svými solisty. Pod vedením dirigenta Štefana Britvíka zazní na koncertě ve SVĚTOVÉ PREMIÉŘE Mše d moll českého skladatele J.J.Ryby. Mše pochází ze sborníku Tres missae serio stylo, který Ryba zkomponoval v roce 1802. Sborník se zachoval pouze jako autorská partitura a nebyl za Rybova života proveden.

Celý večer doplní další Rybovo dílo, Houslový koncert d moll, který zahraje dlouholetý koncertní mistr České filharmonie, solista a umělecký vedoucí souboru HARMONIA PRAGA Miroslav Vilímec, který tento koncert interpretoval již před pěti lety ve skladatelových rodných Přešticích a následně v Praze na Novoměstské radnice a to také ve světové premiéře.

Obě skladby zpracoval na základě archivních materiálů hudební badatel Štefan Britvík, který se archivními  hudebními materiály a speciálně hudbou J.J.Ryby zabývá již dlouhá léta. Díky systematickému studiu v archivech realizoval již řadu hudebních objevů, z nichž některé byly i natočena na CD.

 

Program:

J.Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave
J.J.Ryba: Houslový koncert d moll "Un grand concert pour violon principal"
J.J.Ryba: Mše d moll - SVĚTOVÁ PREMIÉRA

Učinkující:

MIROSLAV VILÍMEC - housle
orchestr HARMONIA PRAGA
PRAŽSKÝ KOMORNÍ SBOR
M.ŠRŮMOVÁ - soprán, N.LADKANY  - alt, O.HOLUB - tenor, M.PASHAYEV - bas
ŠTEFAN BRITVÍK - dirigent