Komorní Orchestr

Harmonia Praga v dalším ročníku Stylových večerů

Harmonia Praga v dalším ročníku Stylových večerů
5.2.2015 | Archiv novinek
autor: Pavel Beneš

22. ledna odstartoval ve Velkém sále na Novoměstské radnici již druhý ročník tzv. Stylových večerů.

Setkání s vážnou hudbou různých stylů navázalo na umělecky úspěšné koncerty v minulém roce, pod názvem Perly české hudby se publikum tentokrát potěšilo s hudbou barokních skladatelů Vejvanovského, Zacha a půvabnými Valčíky A. Dvořáka. Skutečnou perlou české hudby, světově proslavenou, se stala populární Dvořákova Humoreska, která zazněla v působivém podání houslisty Miroslava Vilímce za doprovodu komorního orchestru Harmonia Praga - dříve Harmony Prague - pod vedením a ve zdařilé aranži dirigenta Štefana Britvíka.

Dramaturgickým vrcholem bohatě navštíveného večera byla Suita L. Janáčka, která zaujala posluchače stejně jako dojemná a zároveň efektní Serenáda č. 2 B. Martinů, skladatele, jehož jubileu je letošní ročník věnován. K příjemné atmosféře koncertu přispělo i neformální průvodní slovo M. Vilímce. Na jaře budou Stylové večery pokračovat 5. března koncertem pod názvem Vivat Mozart.

Holdem tomuto hudebnímu géniovi bude provedení oblíbené Symfonie A dur KV 201 a Koncertantní symfonie pro housle a violu KV 364 se sólisty J. Novákovou a O. Martinovským, předěl mezi skladatelovou tvorbou různých období obstará opět hudba B. Martinů, a to Mazurka - Nocturno pro hoboj a komorní smyčcové obsazení. 16. dubna se uskuteční další večer, tentokrát pod názvem Hudba napříč staletími, kde zazní mimo jiné fagotový koncert A. Vivaldiho (sólista P. Němeček), hudba J. S. Bacha, ale i L. Bernsteina, B. Martinů a současného skladatele J. Temla, to vše opět v podání orchestru Harmonia Praga pod taktovkou Š. Britvíka.

Posluchači se tak mohou těšit na další umělecké zážitky, v příjemné atmosféře akusticky skvěle působícího sálu Novoměstské radnice.