Komorní Orchestr

HARMONIA PRAGA BUDE KŘTÍT NOVÉ CD NA NOVOMĚSTSKÉ RADNICI

není přiložen žádný obrázek
2.4.2018 | Archiv novinek
autor: Monika Teichmannová

 

čtvrtek 10.5. 2018 v 19:30 na Novoměstské radnici

3. koncert cyklu STYLOVÉ VEČERY s názvem HARMONIA PRAGA OSLAVUJE A OBJEVUJE - KŘEST CD

V rámci cyklu Stylové večery provede Harmonia Praga za řízení Š.Britvíka Telemannovu Overturu fis moll a Čajkovského Serenádu C dur. Slavnostní událostí a obohacením světové diskografie bude křest nového CD. Za doprovodu souboru nahrál houslista Miroslav Vilímec zcela neznámé koncerty 18. stolení (francouzský klasik Saint-George, italský Luigi Borghi a český představitel pozdního baroka František Benda). Části z těchto skladeb, včetně Staré písně Jana Kubelíka zazní při koncertě v živém provedení. Miroslav Vilímec se uvádění zřídka hraných kompozic cílevědomě věnuje. S orchestrem Českého rozhlasu např. nahrál houslový koncert Františka Drdly, interppretoval též houslové koncerty Jana Kubelíka, rozhlasovou nahrávku jeho 4. koncertu B dur nedávno pořídil s Plzenksou filharmonií za řízení Tomáše Braunera. Ze skladeb 20. století pak nahrál koncerty Viktora Kalabise, Viléma Petrželky a Zdenka Šestáka. Zmíněné CD přináší hudbu zapomenutého Chevaliera de Saint-George, syna francouzského šlechtice a černošské matky, který patřil v Paříži ve 3. polovině 18. století k nepřehlédnutelným hudebním osobnostem. M.Vilímec  s Plzenskou filharmonií kdysi nahrál všech 14 houslových koncertrů tohoto skladatele, nyní přináší jeden z nich v jím redigované původní verzi s výhradně smyčcovým doprovodem. Málo hraný koncert Es Dur Františka Bendy zazněl nedávno též na Stylových večerech souboru Harmonia Praga. Zcela  nezpochybnitelnou , světovou premiérou však bylo provedení a navazující nahrávka italského houslisty a skladatele 2. poloviny 18. století, činného i v Anglii ve funkcích ředitele renomovaných divadel , Luigi Borghiho. CD pořídila Společnost Jana Kubelíka, která se stará o odkaz houslistů minulosti, i z tohoto důvodu je závěrem zařazená lyrická Stará píšen (Old song)  Jana Kubelíka v úpravě s doprovodem komorních smyčců.

 

PROGRAM:

G.F.Telemann: Ouverture fis  moll pro smyčcový orchestr (Ouverture, Les Plaisirs, Angloise, Menuet....výběr)

Houslové koncerty 18. století (Saint-George, Borghi, Benda a Kubelík), ukázky a křest nového CD

................přestávka--------------------------

P.I.Čajkovskij: Serenáda C dur op. 48

(1. Pezzo in forma di Sonatina, 2. Walzer, 3. Elegie, 4. Finale - Tema russo)

Učinkující:

HARMONIA PRAGA

Miroslav Vilímec - housle, umělecký vedoucí

Štefan Britvík - dirigent