Komorní Orchestr

Romantický večer

Romantický večer
Datum konání: 19.6.2014

čtvrtek 19.6.2014 v 19 hodin

F. M. Bartholdy: Oktet Es dur op. 20

1. Allegro moderato ma con fuoco

A.Dvořák: Serenáda E dur op. 22 pro smyčcový orchestr

1. Moderato

E. Elgar: Serenáda pro smyčcový orchestr op. 20

1. Allegro piacevole
2. Larghetto

E.Grieg : Dvě elegické melodie op. 34

1. Herzwunden – Allegretto espressivo
2. Jaro - Andante

Pablo de Sarasate: Cikánské melodie op. 20 pro housle a smyčcový orchestr (arrangement)

Romantický večer

Třetí koncert s názvem ROMANTICKÝ VEČER se bude konat 19.6.2014 od 19 hodin.

Tento koncert zasvětí komorní orchestr Harmony Prague romantické hudbě. Tzv. Romantický večer uvede díla, která názorně vystihují obsah a kvality hudby romantického období. Prvním průkopníkem hudebního romantismu byl Felix Mendelssohn-Bartholdy, který je v programu prezentován jedním z nejkrásnějších děl komorní tvorby, Oktetem Es dur, psaným autorem v jeho šestnácti letech. Antonín Dvořák představuje již zralý romantismus, často napojený na národní prvky. Zde však zazní čistě lyrická, první věta z jeho slavné smyčcové Serenády, která ukazuje citovou vřelost romantické hudby.

Orchestr Harmony Prague však seznámí i s méně známými romantickými díly, z tvůrčí dílny zakladatele anglické národní hudby Edwarda Elgara a norského Edvarda Griega. Vedle emotivního náboje byla však pro hudební romantismus příznačná i nástrojová virtuozita, kterou v Cikánských melodiích španělského autora Pabla de Sarasateho předvede houslista Miroslav Vilímec.

Posluchači se mohou těšit na hudbu období romantismu pod taktovkou dirigenta Štefana Britvíka a na průvodní slovo houslisty Miroslava Vilímce, uměleckého vedoucího a sólisty komorního orchestru HARMONY PRAGUE, který bude posluchače večerem provádět a seznámí je se skladateli a jejich díly.