Komorní Orchestr

Klasický večer

není přiložen žádný obrázek
Datum konání: 28.3.2014

pátek 28.3.2014 v 19 hodin

W.A. Mozart: Adagio a fuga c moll K 546

J.Mysliveček: Smyčcový kvintet č. 2, Es dur

1. Allegro con brio
2. Largo
3. Presto

Ch. de Saint-George : Koncert pro housle A dur op.2

2. Largo
3. Rondeau

W. A. Mozart: Divertimento F dur K 138

1. Allegro
2. Andante
3. Presto

Klasický večer

Do Velkého sálu Novoměstské radnice připravil komorní soubor Harmony Prague, složený z hudebníků předních pražských orchestrů, zajímavý projekt tzv. Stylových večerů. Během roku 2014 se zde uskuteční 6 těchto koncertů, které se zabývají postupně hudebním barokem, klasicismem, romantismem a hudbou 20. století. Stylové večery jsou pak doplněny koncertem, věnovaným k Roku české hudby a v adventním čase pak bonusovým přídavkem - tzv. Vánočním večerem. Uměleckým vedoucím souboru je houslista a koncertní mistr České filharmonie Miroslav Vilímec, dirigentem koncertů je Štefan Britvík.

Klasický večer 28. 3. v 19h poskytne v několika skladbách a při průvodním slovu M. Vilímce zajímavé srovnání odlišných tvůrčích poloh Wolfganga Amadea Mozarta. Dramaturgickou novinkou je pak interpretace houslového koncertu téměř zapomenutého francouzského skladatele Chevaliera de Saint George (1745 - 1799), rodáka z ostrova Guadaloupe, jehož rodiči byl významný francouzský šlechtic a černošská matka. M. Vilímec nahrál na CD všech 14 koncertů tohoto ve své době velmi významného houslisty a skladatele, který působil v Paříži i jako organizátor hudebního života, zde měl např. velkou zásluhu na uvedení Haydnových tzv. Pařížských symfonií.

Harmony Prague však při provádění hudební historií nezapomíná na cenný vklad českých skladatelů, klasickou epochu zde v tomto smyslu reprezentuje svým Divertimentem pro smyčce Josef Mysliveček (1737 - 1781), jehož věhlas byl v Itálii vyjádřen přízviskem ´´Il Divino Boemo´´. Čeští hudebníci v této době žili kvůli svému uplatnění převážně v emigraci, založili tradici českého muzikantsví, kterému vydobyli svojí vlastní kvalitou nepomíjející uznání.